Ντουλάπα

Η λειτουργικότητα, η αποθηκευτική ικανοτητα κι οι δυνατότητες οργάνωσης αποτελούν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός της ιδανικής εσωτερικής ντουλάπας, έχοντας βέβαια πάντα υπ’ όψη τις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης. Φυσικά οι παραπάνω αρχές διαφέρουν ποσοστιαία ανάλογα με το αν αναφερόμαστε στις ντουλάπες του σπιτιού ή ενός επαγγελματικού χώρου.
Ειδικά όταν πρόκειται για την προσωπική μας ντουλάπα όλα θέλουμε και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο τέλεια.

Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες μπορούμε να δημιουργήσουμε τις ιδανικές ντουλάπες του καινούργιου σας σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας, να προβούμε σε ολοκληρωτικη αλλαγή των παλιών ή αν χρειάζεται, στην αντικατάσταση ορισμένων μόνο.

Δείτε τα Ανοιγόμενα σχέδια μας ή τα Συρόμενα μας  

Κουζίνα Ντουλάπα Επικοινωνία - Χάρτες Πόρτα